Diagonally Yours
never walk a straight line
  1. 16 notesTimestamp: Monday 2012/08/06 7:41:30Via: literallytouko
  1. saritis reblogged this from literallytouko
  2. easilyenchanted reblogged this from literallytouko
  3. shannq reblogged this from literallytouko
  4. trulyunpleasant reblogged this from literallytouko
  5. diagonallyyours reblogged this from literallytouko
  6. tongueembassy reblogged this from literallytouko
  7. kaleidotrap reblogged this from literallytouko
  8. wouldyouliketoseemymask said: ooh I remember reading about these!
  9. literallytouko posted this